Vanliga Frågor

Andra vanliga frågor

På sjön samarbetar med andra företag för att möjliggöra bokning av hamn- och båtplatser direkt i appen.

Samarbetspartners

 • Vi samarbetar med Dockspot för att ge användare av appen information om lediga gästbåtplatser som några av Nordens mest populära gästhamnar hyr ut genom Dockspot.

Information vi delar med våra partners

 • När du söker efter lediga hamn- och båtplatser i appen skickar vi med din båts mått (som du själv anger i appen) till våra samarbetspartners så vi kan få information från våra partners om platser som passar din båt.
 • När du bokar en hamnplats hos våra partners delas ingen ytterligare information vi har om dig. Du måste därför skapa konto hos varje partner för att slutföra bokningen. Informationen du delar med samarbetspartnern regleras av deras integritetspolicy.

Mer information

Hemmahamn kan du ställa in i Sidomenyn - Båtinfo - Hemmahamn. Funktionen gör det möjligt att enkelt lägga in din hemmahamn som första punkt i en planerad rutt. Sätt t.ex. ut din slutdestination och klicka sedan på Rutt från-knappen där du kan välja Från hemmahamn. Se till att placera punkten på tillräckligt djupt vatten så att autoruttningen kan skapa en rutt till punkten.

Se först och främst till att du har senaste versionen av appen.

Android:

 1. Se till att du är inloggad i Google Play med samma konto som du köpte appen med
 2. Kolla Googles steg för felsökning
 3. Starta om telefonen. Om det inte hjälpte, gå vidare:
 4. I Google Play - om du har flera konton kan du behöva avinstallera de som du inte köpt appen med.
 5. Kolla om det löste problemet. Om inte, gå vidare nedan:
 6. Exportera dina Rutter, Intressepunkter och Plotterspår via Sidomenyn - Exportera GPX, så att du har en säkerhetskopia
 7. Avinstallera appen
 8. Se till att du är inloggad i Google Play med samma konto som du köpte appen med
 9. Installera appen igen
 10. Nu borde det funka
 11. Importera GPX för att få tillbaka din data

iOS:

 1. Se till att du är inloggad i App Store med samma konto som du köpte appen med
 2. Kolla i appen Inställningar att din prenumeration är aktiv (Klicka på ditt namn överst och sedan Prenumerationer)
 3. I Eniro På sjön - Sidomenyn - Prenumerationer - Klicka Återställ
 4. Prova att starta om telefonen
 5. I appen Inställningar - Allmänt - Datum och Tid - se till att tid och datum är korrekt
 6. I appen Inställningar - Allmänt - Nollställ - Plats och integritet samt Nätverk
 7. Om ovanstående inte fungerar, prova att installera om appen, för att inte förlora dina Rutter etc, logga in i Sidomenyn så sparas all information hos oss.
 8. Avinstallera och installera appen på nytt
 9. I Sidomenyn - Prenumerationer - Klicka Återställ
 10. I Sidomenyn - Logga in, så kommer dina Rutter etc tillbaka

För att låsa upp funktioner i pasjon.eniro.se, som du betalar för i appen:

 1. Se till att du i appen har tillgång till funktionerna som du prenumererar på
 2. I Sidomenyn - Logga in. Det spelar ingen roll vilken inloggningsmetod du använder. Det behöver inte vara ditt Google eller Apple ID som du köpte prenumerationen med
 3. På pasjon.eniro.se, använd samma inloggningsmetod som du nyss använde i appen
 4. Klart

Appen använder två olika konton för att hantera olika funktioner.

 • Betal-ID - Du betalar för prenumerationen via Google Play eller Apples App Store.
 • App-inloggning - Appen ger möjlighet att lagra båtinformation m.m. För att se dessa på flera telefoner eller på webben behöver du logga in i appen på samtliga enheter som samma användare. Denna inloggning är inte kopplad till Betal-IDt, så det spelar ingen roll om du loggar in via Google, Facebook, Apple eller via e-post. Om du vill använda en annan e-postadress för App-inloggningen är det bara att logga in med den nya på alla enheter.
 • För att se samma båtinfo m.m. på flera telefoner loggar du in med samma App-inloggning på båda telefonerna. I och med att denna inloggning är separat från Betal-ID fungerar den oberoende av om du har en blandning av iOS och Android telefoner eller bara t.ex. iPhone/iPad.
 • Sign in with Apple stödjs av iOS 13 och nyare

För att låsa upp funktioner på pasjon.eniro.se behöver du i appen logga in i Sidomenyn och sedan på webben logga in som samma användare.

Ändra lösenord Apple Google Facebook

Ändra e-postadress kopplat till ditt Apple ID Google Play ID

Pro- och Hydrographicaprenumerationerna är helt separata prenumerationer som innehåller olika funktioner och innehåll. Den ena prenumerationen innehåller inget från den andra så om du vill ha tillgång till alla funktioner behöver du köpa båda prenumerationerna. Pro innehåller funktioner enligt nedan. Hydrographica innehåller mer detaljerade specialsjökort och hamnspecialer. Läsa mer om detta i en separat fråga längre ned på sidan.

Pro-prenumerationen ger dig bland annat:

 • Skapa rutter med waypoints att sedan segla efter
 • Rita ut hur du seglat med plotter funktionen
 • Se AIS (Automatic Identification System) fartyg ur helikopterperspektiv. Hålla koll på fartygs identitet, status och fakta som storlek, typ av last och destination. Söka efter fartyg via fartygsnamn, MMSI-nummer eller anropssignal.*
 • Spara delar av kartan offline så att du slipper vara uppkopplad.
 • Kurs
 • Fart över grund
 • Trippmätare
 • Fullskärm display, där kurs, fart och trippmätare tydligt visas.
 • Använda på både telefon och surfplatta med en och samma prenumeration (så länge båda använder samma operativsystem, se mer nedan)

För en komplett lista av funktioner se Apple App Store respektive Google Play.

* AIS funktionen i appen kan inte ersätta en dedikerad AIS mottagare då datan i appen kommer från fasta mottagare längs kusten som ibland inte fångar upp alla fartyg. Din position förmedlas heller inte till andra båtar.

Eniro På Sjön erbjuder gratis Sveriges kuster samt Vänern, Vättern och Mälaren. Du kan dessutom köpa till tillgång till andra länder via Pro-prenumerationen eller som separata prenumerationer. Titta i appen i sidomenyn : Prenumerationer.

Android Avsluta en prenumeration, om du gör det senast inom 48 timmar från köp drar Google inga pengar från ditt konto.

iOS Avsluta en prenumeration, om du gör det senast inom 48 timmar från köp drar Apple inga pengar från ditt konto. Återbetalning görs av Apple i de fall du har god anledning till att få pengarna. Vi har inte tillgång till deras betalsystem, så vi kan inte själva betala tillbaka pengar.

Använd lås-knappen i nedre vänstra hörnet på sjökortet för att välja om båten ska vara låst på skärmen och om Nord eller Stäv ska vara uppåt på skärmen.

OBS: Kräver Pro-abbonemang.

Placera punkterna på tillräckligt djupt vatten. Placera punkterna på vatten där du kan färdas. Du kan alltså inte placera punkter långt uppe på land eller i områden som är omgärdade av för grunt vatten.

Sätt ut 2-10 punkter och tryck på Autorutt-knappen. Ju fler punkter du markerar ut desto snabbare går beräkningen av rutten.

Granska rutten innan du använder den! Autoruttningen beräknar den absolut kortaste vägen. Den ersätter inte gott omdöme och sjömanskap.

Säkert djup och höjd går att ändra i Sidomenyn - Båtinfo.

Autoruttningen tar hänsyn till det säkra djup och höjd som du anger på följande sätt: Om du anger ett säkert djup för din båt mellan 0 och 3 meter kommer autoruttningen att undvika områden med 3-meterskurvan på sjökortet. Där kan det vara allt från 3 ned till 0 meter djupt. Om du anger ett säkert djup mellan 3 och 6 meter undviks områden markerade med 3 och 6-meterskurvan. Om du har Hydrographica och sätter säkert djup 0-2 meter används Hydrographicas 2-meterskurva. Autoruttningen tar även hänsyn till broar, kraftledningar, farbara rutter och naturskyddsområden. Förbudsområden, oavsett om det är förbud för vissa aktiviteter, t.ex. att fiska eller om det är förbud att vistas inom området, behandlas lika och området undviks i autoruttningen.

Autoruttningen tar inte hänsyn till: Öppningsbara broar - då vi inte vet om och när broarna kan öppnas ruttar vi inte via dessa Vissa farbara rutter som är utmarkerade på vatten som är grundare än ditt säkerhetsdjup

Norska farvatten - autoruttning fungerar inte trots tillräckligt djup Autoruttningen använder data på minimidjup som vi får från Norska sjöfartsverket. Detta minimidjup kan på en punkt vara angivet som 0,5-250 meter samtidigt som sjökortet visar att det är 96 meter djupt. För att vara på den säkra sidan och inte skapa farliga autorutter använder vi minimidjupet som då förstås undviker vatten där det är 0,5 meter djupt.

Exempel Rutten kan inte skapas då platsen är omringad av en 3-meterskurva där det kan vara 0-3 meter djupt. Flytta ut punkten på djupare vatten. autorouting-too-shallow

En bro på vägen kan vara för låg för den säkra höjd du angivit. autorouting-too-low

Hydrographica producerar specialsjökort över Sveriges kuster och större insjöar.

Jämfört med Sjöfartsverkets kort är Hydrographicas specialsjökort säkrare för fritidsskepparen. Djupkurvorna för 2 respektive 3 meter är anpassade till båtsportens behov. Korten öppnar nya, säkra vägar i tidigare "stängda" områden. Mätningarna har dessutom avslöjat en mängd tidigare oredovisade grund.

Prenumerationen innehåller alla Hydrographicas specialsjökort samt över 900 hamnguidekartor.

Röda och gröna rutor på sjökorten

Röda rutor markerar områden som innehåller Hydrographicas specialsjökort. Gröna rutor innehåller Hydrographicas detaljerade hamnguidekartor.

Symboler

Röd linje - tilläggsplats för segel- och motorbåtar Blå linje - tilläggsplats för motorbåtar och grundgående segelbåtar hydrographica-harbors-s

Sjökorten på de yttre zoomnivåerna är Sjöfartsverkets standard-sjökort och på de inre zoomnivåerna Hydrographicas specialsjökort.

Vänern

Obs! Hydrographica anger djup i Vänern mot en vattenyta som ligger 40 cm över det officiella sjökortets referensyta. Referensytan för Vänern enligt det officiella sjökortet ligger på 43,80 meter över havet (m.ö.h.). Hydrographica: 44,20 meter över havet.

Vattenståndet i Vänern rapporteras i förhållande till det officiella sjökortets referensyta. Skulle vattenståndet i Vänern till exempel anges till "70 cm över sjökortets referensyta" betyder det att vattenytan är 70–40=30 cm över de djupuppgifter som anges i Hydrographicas sjökort.

Sommartid är vattenståndet i Vänern vanligen 40-50 cm över referensytan. Då visar Hydrographicas sifferuppgifter ungefär det sanna vattendjupet. Det officiella sjökortets siffror visar då ca 0,5 meter grundare än verkligheten.

Hydrographicas områden hydrographica-areaoverview

Gästrikekusten

Stockholms skärgård

 • Håkanskär - Vattungarna
 • Söderarm
 • Västra Söderarm
 • Rammskär
 • Arholma norra
 • Arholma södra
 • Rödlöga
 • Norrpada
 • Rödlöga Storskär
 • Röder
 • Ängskär - InFredel
 • Lökharan
 • Skarv
 • Lygna
 • Ut-Fredel
 • Kallskär
 • Svenska Högarna
 • Stora Nassa
 • Gillöga
 • Lilla Nassa
 • Björkskär
 • Stockholms mellanskärgård
 • Stockholms södra skärgård

Sörmlands skärgård

 • Sörmlandsskärgården

S:t Anna skärgård

 • Kopparholmarna
 • Aspöja
 • Marön
 • Horvelsö
 • Risö - Kallsö
 • Hafjärden
 • Stora Tallskär
 • Missjö
 • Vänsö - Tyrislöt

Gryts skärgård

 • Södra Finnö
 • Väggö
 • Gräsmarö
 • Harstena
 • Birkskär
 • Orren / Snäckevarp
 • Bondekrok
 • Kråkmarö
 • Grönsö / Gråbådarna
 • Fyrudden
 • Fångö
 • Laxvarp
 • Häradskär
 • Hummelviksfjärden

Blekinge

 • Tärnö
 • Matvik
 • Spjutsö
 • Tjärö - Järnavik

Västkusten

 • Hallands Väderö

 • Härmanö

 • Vallerö - Saltö

 • Käringön - Måseskär

 • Kråksundsgap

 • Mollösund

 • Koster NV

 • Koster NO

 • Koster SV

 • Koster SO

Vänern

 • Värmlandsskärgården
 • Läckö
 • Billingsön
 • Naven
 • Brommö

Norra Vätterns skärgård

Kontrollera att du givit appen tillgång till din platsinfo Android: Gå in i Androids Systeminställningar > Appar > Eniro På Sjön > Behörigheter och se till att Plats är aktivt iOS: Klicka på den röda No GPS ikonen och följ instruktionerna.

iPad modeller med enbart WiFi (de saknar alltså SIM kort) har ingen GPS. Den kommer bara att ibland kunna lokalisera dig när du är uppkopplad till ett WiFi nät och inte alls när du saknar tillgång till WiFi. Lokala HotSpots via telefonen förmedlar inte geoinformation kontinuerligt så det hjälper inte. För att kunna se din position måste du alltså ha en “iPad Wifi + Cellular”. Man kan även köpa till en extern GPS-mottagare. Vi har själva inte testat, men användare har med framgång använt både Garmin Glo och Bad Elf.

iPhone & iPad med GPS Kolla om samma sak händer med din position i Google Maps, om så sker är det något i iOS eller på just din telefon. Prova att slå på Flight mode, då används bara GPS utan WiFi etc, om det ger bättre position blir telefonen "lurad" av kringliggande WiFi nätverk. Prova även att starta om telefonen. Det kan hända att du behöver gå in i appen Inställningar - Allmänt - Nollställ - Plats och integritet och även Nollställ Nätverk.

Använda extern GPS i Android Om du har en telefon med intern GPS, men vill förbättra signalen/precisionen med en extern GPS-mottagare behöver du i den externa mottagarens app aktivera ”Use Fused Provider” för att Google Play Services (som Eniro På sjön använder för att få positionen) ska kunna använda den externa datan.

Generellt om positionering på din telefon/surfplatta Appen får din position, hastighet och kurs från Android/iOS som hämtar information från din telefons GPS, närliggande WiFi nät och information från mobilmaster. Om precisionen är dålig kan det bero på att Android/iOS inte får tillförlitlig information från din telefons hårdvara, d.v.s. GPS antennen. Det kan bero på att den är täckt av ett mobilskal, att telefonen inte har fri sikt mot satelliterna, att mottagaren är svag eller att något i antennen glappar. Om Android/iOS anser att WiFi nät eller mobilnätet ger bättre precision kan dessa användas, vilket också kan ge dålig precision. Prova att köra appen i Flight mode (det tvingar telefonen att använda enbart GPSen istället för WiFi och mobilnät), om det visar en mer korrekt position kan det tyda på att närliggande WiFi och mobilnätet spökar eller att GPS signalen av Android/iOS uppfattas som svag.

Android - kolla Battery manager För Android: Positionsbestämningen är batterikrävande, så en battery-manager kan bevaka strömförbrukningen och stoppa GPSen från att uppdatera positionen eller så kan det vara något i telefonproducentens egen kod som de lägger på Android som orsakar detta. Kolla även att du har senaste versionen av Google Play Services.

Mer om Android platsinställningar

Android Så länge du har enbart Android telefoner och surfplattor och är inloggad på alla med samma Google ID i Google Play, kan du ha appen på alla dina enheter och endast betala en prenumeration.

iOS Så länge du har enbart iOS enheter (iPhone, iPad) och är inloggad på alla med samma Apple ID i App Store, kan du ha appen på alla dina enheter och endast betala en prenumeration.

Blandning av Android & iOS Om du har en blandning av Android och iOS-enheter behöver du två separata prenumerationer, en för respektive plattform.

Familjedelning Appen stödjer inte Familjedelning av in-app köp.

Problem vid köp Läs mer om hur du löser betalningsproblem hos Apple och  Google Betalningsmetoder i App Store och Google Play Kolla Googles steg för felsökning

För att kunna använda kartor utan tillgång till Internet behöver du ladda hem ett kartutsnitt. Prova först med ett litet område, t.ex. Fårö norr om Gotland. För att testa att det fungerar kan du efter nedladdningen slå på Flightmode på telefonen och zooma in på Fårö. Om du ser alla detaljer så fungerar Offlinekartorna som de ska. Välj gärna flera mindre kartutsnitt istället för ett stort för att spara lagringsutrymme på telefonen.

För att flytta dina POIer, rutter och plotterdata till en ny telefon, gör följande:

 • På den gamla telefonen, i sidomenyn: Logga in i appen. Detta gör att all din data lagras i vår molntjänst.
 • På den nya telefonen: Se till att vara inloggad med samma Betal-ID som på den gamla telefonen (om det inte är möjligt behöver du starta en ny prenumeration, du kan fortfarande flytta data)
 • På den nya telefonen, i sidomenyn: Logga in i appen. All din data hämtas från vår molntjänst och är nu tillgånglig på både din gamla och din nya telefon.

Kartorna använder Sjöfartsverkets symboler

Hydrographicas symboler hydrographica-harbors

GPX-filerna lagras i mappen Download/ och döps till Eniro-Nautical_[datum].gpx

AIS Vi får AIS-data från landbaserade mottagare och skickar denna information vidare till På sjön-appen.

Du blir inte synlig via AIS funktionen Då telefoner saknar VHF-radio kan appen inte skicka din position. Du blir med andra ord inte synlig för andra med AIS-mottagare. Du kan enbart se båtar. Du är på telefonen dessutom beroende av mobilnätet som inte alltid är tillgängligt, så det är inte tekniskt möjligt att på en telefon erbjuda en ersättning till en riktig AIS.

** Om en viss båt saknas** Vi får data via landbaserade AIS mottagare. Dessa fångar ibland inte upp alla båtar. Vissa båtar mindre än 45 m filtreras dessutom bort av norska Kystverket av integritetsskäl. Fiskebåtar ned till 15 m ska dock visas.

AIS+ Detta är vår egen version av AIS. Den ger dig möjlighet att dela din position, hastighet, kurs och båtinfo med andra användare av appen. Du blir bara synlig för andra användare av appen och syns alltså inte för användare av riktiga AIS.

Funktionen styrs från appens Sidomenyn - Båtinfo (du kan också klicka på Dela AIS+ länken på huvudskärmen i appen).

Dela platsinfo Genom att Dela platsinfo blir din position, kurs och hastighet synlig för andra AIS+ användare som ser dig som en anonym båt. Appen kollar regelbundet din position och om du är på eller 0,1 nm från vatten delas din position. Du behöver inte komma ihåg att slå på och av delningen av din position, appen sköter detta automatiskt så att du inte råkar delar din position på väg hem från båten. När appen delar din position visas detta med orange text Dela AIS+ på huvudskärmen, när appen inte delar din position är texten blå. Appen visar position 0,1 nm upp på land för att du fortfarande ska vara synlig om du t.ex. är ute och seglar och tillfälligt går i land för en fika. Din båt visas på kartan när platsinfo är mindre än 5 minuter gammal. Om senaste position är äldre än 5 minuter men nyare än 24 timmar visas bara båten på sjökortet när du söker efter den. Om positionen är äldre än 24 timmar visas inte båten alls på sjökortet vid en sökning, du ser istället båtens profilsida direkt.

Dela båtinfo Ifyllda fält markerade med asterisk * delas med andra användare. Du väljer själv hur många fält du vill fylla i. Genom att fylla i namn på båten visas din båt för andra med namnet istället för som en anonym användare. Om din båts namn är vanligt kan du fylla i ditt eget namn och båtmodellen så blir det lättare för dina vänner att hitta just din båt. Oavsett om du är på sjön eller hemma är din båtinfo sökbar, så att dina vänner kan kolla upp om du finns med i AIS+. All båtinfo du fyller i finns synlig när man klickar på båten och går in på båtens profilsida.

Sjökorten innehåller data från Sjöfartsverket. Om t.ex. ett grund saknas går det att rapportera direkt till Sjöfartsverket. På så vis får alla som använder Sjöfartsverkets data tillgång till korrekt information. För Norge kan man rapportera direkt till norska Kartverket För Danmark kan man rapportera direkt till danska Geodatastyrelsen

Om du ser en ljusgul skärm, prova att zooma ut, det kan hända att du är på land och appen zoomat in på din nuvarande position.

Prova att byta karttyp överst i Sidomenyn.

Om du fortfarande bara har en grå, svart eller gul skärm istället för karta kan det bero på din Internetanslutning. Prova att byta från WiFi till LTE eller tvärt om och se om det hjälper. Om det rör sig om enstaka kart-tiles och du har Android kan du även prova att rensa data från appen via telefonens systeminställningar - Appar - Eniro På sjön - Lagring - Rensa data. Innan du rensar data, logga antingen in i Sidomenyn eller Exportera dina rutter som GPX så att du inte tappar bort din data.

För iOS försöker vi stödja nuvarande iOS version + 2 generationer bakåt. På Android försöker vi också stödja äldre enheter. Det kommer dock en punkt då gamla systemversioner hindrar utveckling av nya funktioner i appen och vi måste gå vidare. Man skulle kunna tro att tillgång till en äldre version skulle lösa det hela för din gamla telefon, men det är inte så enkelt. Apparna ändras både för att ge tillgång till nya funktioner och för att fixa till tidigare buggar. Apparna är heller inte fristående, de får data från olika utomstående system som löpande ändras, så ändringar utanför apparna påverkar om appen fungerar eller ej. En gammal version av appen behöver inte fortsätta att fungera bara för att du varken uppdaterar operativsystemet eller appen. Dessutom ändras lagar som t.ex. GDPR som gör att vi måste anpassa apparna. Därför tillhandahåller vi inte annat än den nyaste versionen av appen.

Avtalen med våra dataleverantörer gör att vi behöver betala extra för att visa vissa funktioner. Därför har vi tyvärr varit tvungna att ta bort det ur gratisversionen. För att få tillgång behöver du köpa Pro-prenumerationen.

Avtalen med våra dataleverantörer gör att vi inte längre kan erbjuda alla sjökort gratis. Du får gratis sjökort till appens primära land, resten av länderna kan du köpa till via Pro eller separata prenumerationer.

Om du inte hittar svar på din fråga, kontakta oss inifrån appens Sidomeny - Vanliga frågor - brev-ikonen i övre högra hörnet, då får vi med lite mer information som gör det lättare att hjälpa dig.

Importera GPX-Fil

Exportera från en annan app eller klicka på filen i ett mail. Välj Eniro på sjön för att importera data

import-gpx@3x

Eniro

Copyright © Eniro Sverige AB 2022

På sjön är ett registrerat varumärke